Johannes 11:49

SVEn een uit hen, [namelijk] Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;
Steph εις δε τις εξ αυτων καιαφας αρχιερευς ων του ενιαυτου εκεινου ειπεν αυτοις υμεις ουκ οιδατε ουδεν
Trans.eis de tis ex autōn kaiaphas archiereus ōn tou eniautou ekeinou eipen autois ymeis ouk oidate ouden

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Kajafas

Aantekeningen

En een uit hen, [namelijk] Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εις
een
δε
En
τις
-
εξ
uit
αυτων
tot hen
καιαφας
Kajafas
αρχιερευς
hogepriester
ων
was

-
του
-
ενιαυτου
jaars
εκεινου
die deszelven
ειπεν
zeide

-
αυτοις
hen
υμεις
Gij
ουκ
niets
οιδατε
verstaat

-
ουδεν
-

En een uit hen, [namelijk] Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!