Johannes 12:28

SVVader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, [zeggende]: En Ik heb [Hem] verheerlijkt, en Ik zal [Hem] wederom verheerlijken.
Steph πατερ δοξασον σου το ονομα ηλθεν ουν φωνη εκ του ουρανου και εδοξασα και παλιν δοξασω
Trans.pater doxason sou to onoma ēlthen oun phōnē ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasō

Aantekeningen

Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, [zeggende]: En Ik heb [Hem] verheerlijkt, en Ik zal [Hem] wederom verheerlijken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πατερ
Vader
δοξασον
verheerlijk

-
σου
Uw
το
-
ονομα
Naam
ηλθεν
Er kwam

-
ουν
dan
φωνη
een stem
εκ
uit
του
-
ουρανου
den hemel
και
en
εδοξασα
Ik heb verheerlijkt

-
και
En
παλιν
Ik zal wederom
δοξασω
verheerlijken

-

Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, [zeggende]: En Ik heb [Hem] verheerlijkt, en Ik zal [Hem] wederom verheerlijken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!