Johannes 12:40

SVHij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart [niet] verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.
Steph τετυφλωκεν αυτων τους οφθαλμους και πεπωρωκεν αυτων την καρδιαν ινα μη ιδωσιν τοις οφθαλμοις και νοησωσιν τη καρδια και επιστραφωσιν και ιασωμαι αυτους
Trans.tetyphlōken autōn tous ophthalmous kai pepōrōken autōn tēn kardian ina mē idōsin tois ophthalmois kai noēsōsin tē kardia kai epistraphōsin kai iasōmai autous

Algemeen

Zie ook: Blind, Hart (lichaamsdeel)
Jesaja 6:9, Ezechiel 12:2, Mattheus 13:14, Markus 4:12, Lukas 8:10, Handelingen 28:26, Romeinen 11:8

Aantekeningen

Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart [niet] verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τετυφλωκεν
verblind

-
αυτων
Hij heeft hun
τους
-
οφθαλμους
ogen
και
en
πεπωρωκεν
verhard

-
αυτων
hun
την
-
καρδιαν
hart
ινα
opdat
μη
niet
ιδωσιν
zien

-
τοις
-
οφθαλμοις
zij met de ogen
και
en
νοησωσιν
verstaan

-
τη
-
καρδια
met het hart
και
en
επιστραφωσιν
zij bekeerd worden

-
και
en
ιασωμαι
geneze

-
αυτους
Ik hen

Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart [niet] verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!