Johannes 12:42

SVNochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeen wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.
Steph ομως μεντοι και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν εις αυτον αλλα δια τους φαρισαιους ουχ ωμολογουν ινα μη αποσυναγωγοι γενωνται
Trans.omōs mentoi kai ek tōn archontōn polloi episteusan eis auton alla dia tous pharisaious ouch ōmologoun ina mē aposynagōgoi genōntai

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Synagoge
Johannes 7:13, Johannes 7:48, Johannes 9:22

Aantekeningen

Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeeën wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ομως
Nochtans
μεντοι
-
και
ook
εκ
uit
των
-
αρχοντων
de oversten
πολλοι
zelfs velen
επιστευσαν
geloofden

-
εις
in
αυτον
Hem
αλλα
maar
δια
om
τους
-
φαρισαιους
der Farizeën
ουχ
het niet
ωμολογουν
wil beleden zij

-
ινα
opdat
μη
niet
αποσυναγωγοι
zij uit de synagoge
γενωνται
zouden geworpen worden

-

Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der Farizeen wil beleden zij het niet; opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!