Johannes 13:32

SVIndien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken.
Steph ει ο θεος εδοξασθη εν αυτω και ο θεος δοξασει αυτον εν εαυτω και ευθυς δοξασει αυτον
Trans.ei o theos edoxasthē en autō kai o theos doxasei auton en eautō kai euthys doxasei auton

Algemeen

Zie ook: Johannes 12:23, Johannes 17:1

Aantekeningen

Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ο
-
θεος
God
εδοξασθη
verheerlijkt is

-
εν
in
αυτω
Hem
και
en
ο
-
θεος
God
δοξασει
verheerlijken

-
αυτον
Hij zal Hem
εν
in
εαυτω
Zichzelven
και
zo zal ook
ευθυς
terstond
δοξασει
verheerlijken

-
αυτον
Hem

Indien God in Hem verheerlijkt is, zo zal ook God Hem verheerlijken in Zichzelven, en Hij zal Hem terstond verheerlijken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!