Johannes 14:22

SVJudas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?
Steph λεγει αυτω ιουδας ουχ ο ισκαριωτης κυριε τι γεγονεν οτι ημιν μελλεις εμφανιζειν σεαυτον και ουχι τω κοσμω
Trans.legei autō ioudas ouch o iskariōtēs kyrie ti gegonen oti ēmin melleis emphanizein seauton kai ouchi tō kosmō

Aantekeningen

Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
ιουδας
Judas
ουχ
niet
ο
-
ισκαριωτης
de Iskáriot
κυριε
Heere
και
en
τι
wat
γεγονεν
is het

-
οτι
dat
ημιν
aan ons
μελλεις
zult

-
εμφανιζειν
openbaren

-
σεαυτον
Gij Uzelven
και
-
ουχι
niet
τω
-
κοσμω
aan de wereld

Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!