Johannes 14:23

SVJezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
Steph απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσομεθα και μονην παρ αυτω ποιησομεν
Trans.apekrithē o iēsous kai eipen autō ean tis agapa me ton logon mou tērēsei kai o patēr mou agapēsei auton kai pros auton eleusometha kai monēn par autō poiēsomen

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
εαν
Zo
τις
iemand
αγαπα
liefheeft

-
με
Mij
τον
-
λογον
woord
μου
Mijn
τηρησει
bewaren

-
και
en
ο
-
πατηρ
Vader
μου
die zal Mijn
αγαπησει
liefhebben

-
αυτον
zal hem
και
en
προς
Wij zullen tot
αυτον
hem
ελευσομεθα
komen

-
και
en
μονην
zullen woning
παρ
bij
αυτω
hem
ποιησομεν
maken

-

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!