Johannes 14:28

SVGij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom [weder] tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.
Steph ηκουσατε οτι εγω ειπον υμιν υπαγω και ερχομαι προς υμας ει ηγαπατε με εχαρητε αν οτι ειπον πορευομαι προς τον πατερα οτι ο πατηρ μου μειζων μου εστιν
Trans.ēkousate oti egō eipon ymin ypagō kai erchomai pros ymas ei ēgapate me echarēte an oti eipon poreuomai pros ton patera oti o patēr mou meizōn mou estin

Algemeen

Zie ook: Johannes 14:3

Aantekeningen

Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom [weder] tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουσατε
Gij hebt gehoord

-
οτι
dat
εγω
Ik
ειπον
gezegd heb

-
υμιν
tot
υπαγω
Ik ga heen

-
και
en
ερχομαι
kom

-
προς
tot
υμας
-
ει
Indien
ηγαπατε
liefhadt

-
με
gij Mij
εχαρητε
zoudt gij verblijden

-
αν
zo
οτι
want
ειπον
Ik gezegd heb

-
πορευομαι
Ik ga heen

-
προς
tot
τον
-
πατερα
Vader
οτι
omdat
ο
-
πατηρ
den Vader
μου
Mijn
μειζων
meerder dan
μου
Ik
εστιν
is

-

Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom [weder] tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!