Johannes 14:29

SVEn nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.
Steph και νυν ειρηκα υμιν πριν γενεσθαι ινα οταν γενηται πιστευσητε
Trans.kai nyn eirēka ymin prin genesthai ina otan genētai pisteusēte

Algemeen

Zie ook: Johannes 13:19, Johannes 16:4

Aantekeningen

En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
ειρηκα
gezegd

-
υμιν
heb Ik het
πριν
eer
γενεσθαι
het geschied is

-
ινα
opdat
οταν
wanneer
γενηται
het geschied zal zijn

-
πιστευσητε
gij geloven moogt

-

En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!