Johannes 14:9

SVJezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
Steph λεγει αυτω ο ιησους τοσουτον χρονον μεθ υμων ειμι και ουκ εγνωκας με φιλιππε ο εωρακως εμε εωρακεν τον πατερα και πως συ λεγεις δειξον ημιν τον πατερα
Trans.legei autō o iēsous tosouton chronon meth ymōn eimi kai ouk egnōkas me philippe o eōrakōs eme eōraken ton patera kai pōs sy legeis deixon ēmin ton patera

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Johannes 10:30

Aantekeningen

Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
τοσουτον
zo langen
χρονον
tijd
μεθ
met
υμων
ulieden
ειμι
Ben Ik

-
και
en
ουκ
niet
εγνωκας
gekend

-
με
hebt gij Mij
φιλιππε
Filippus
ο
-
εωρακως
gezien heeft

-
εμε
Die Mij
εωρακεν
gezien

-
τον
-
πατερα
die heeft den Vader
και
en
πως
hoe
συ
gij
λεγεις
zegt

-
δειξον
Toon

-
ημιν
ons
τον
-
πατερα
den Vader

Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!