Johannes 15:14

SVGij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
Steph υμεις φιλοι μου εστε εαν ποιητε οσα εγω εντελλομαι υμιν
Trans.ymeis philoi mou este ean poiēte osa egō entellomai ymin

Algemeen

Zie ook: Vrienden
Mattheus 12:50, 2 Corinthiers 5:16, Galaten 5:6, Galaten 6:15, Colossenzen 3:11

Aantekeningen

Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
Gij
φιλοι
vrienden
μου
Mijn
εστε
zijt

-
εαν
zo
ποιητε
gij doet

-
οσα
wat
εγω
Ik
εντελλομαι
gebiede

-
υμιν
-

Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!