Johannes 15:7

SVIndien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.
Steph εαν μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου εν υμιν μεινη ο εαν θελητε αιτησεσθε και γενησεται υμιν
Trans.ean meinēte en emoi kai ta rēmata mou en ymin meinē o ean thelēte aitēsesthe kai genēsetai ymin

Algemeen

Zie ook: Jeremia 29:12, Mattheus 7:7, Mattheus 21:22, Markus 11:24, Lukas 11:9, Johannes 14:13, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, 1 Johannes 3:22, 1 Johannes 5:14

Aantekeningen

Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
μεινητε
blijft

-
εν
gij in
εμοι
Mij
και
en
τα
-
ρηματα
woorden
μου
Mijn
εν
in
υμιν
het zal
μεινη
blijven

-
ο
wat
εαν
zo
θελητε
gij wilt

-
αιτησεσθε
zult gij begeren

-
και
en
γενησεται
geschieden

-
υμιν
-

Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!