Johannes 16:32

SVZiet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en [nochtans] ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.
Steph ιδου ερχεται ωρα και νυν εληλυθεν ινα σκορπισθητε εκαστος εις τα ιδια και εμε μονον αφητε και ουκ ειμι μονος οτι ο πατηρ μετ εμου εστιν
Trans.idou erchetai ōra kai nyn elēlythen ina skorpisthēte ekastos eis ta idia kai eme monon aphēte kai ouk eimi monos oti o patēr met emou estin

Algemeen

Zie ook: Zacharia 13:7, Mattheus 26:31, Markus 14:27, Johannes 8:29, Johannes 14:10

Aantekeningen

Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en [nochtans] ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Ziet

-
ερχεται
komt

-
ωρα
de ure
και
en
νυν
is nu
εληλυθεν
gekomen

-
ινα
dat
σκορπισθητε
gij zult verstrooid worden

-
εκαστος
een iegelijk
εις
naar
τα
-
ιδια
het zijne
και
en
εμε
gij Mij
μονον
alleen
αφητε
zult laten

-
και
en
ουκ
niet
ειμι
ben Ik

-
μονος
alleen
οτι
want
ο
-
πατηρ
de Vader
μετ
met
εμου
Mij
εστιν
is

-

Ziet, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten; en [nochtans] ben Ik niet alleen; want de Vader is met Mij.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!