Johannes 16:7

SVDoch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
Steph αλλ εγω την αληθειαν λεγω υμιν συμφερει υμιν ινα εγω απελθω εαν γαρ μη απελθω ο παρακλητος ουκ ελευσεται προς υμας εαν δε πορευθω πεμψω αυτον προς υμας
Trans.all egō tēn alētheian legō ymin sympherei ymin ina egō apelthō ean gar mē apelthō o paraklētos ouk eleusetai pros ymas ean de poreuthō pempsō auton pros ymas

Algemeen

Zie ook: Lukas 24:49, Johannes 14:26, Johannes 15:26

Aantekeningen

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Doch
εγω
Ik
την
-
αληθειαν
de waarheid
λεγω
zeg

-
υμιν
-
συμφερει
Het is

-
υμιν
-
ινα
dat
εγω
Ik
απελθω
wegga

-
εαν
indien
γαρ
want
εγω
-
μη
Ik niet
απελθω
wegga

-
ο
-
παρακλητος
zo zal de Trooster
ουκ
niet
ελευσεται
komen

-
προς
tot
υμας
-
εαν
indien
δε
maar
πορευθω
Ik heenga

-
πεμψω
zenden

-
αυτον
zo zal Ik Hem
προς
tot
υμας
-

Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!