Johannes 17:5

SVEn nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.
Steph και νυν δοξασον με συ πατερ παρα σεαυτω τη δοξη η ειχον προ του τον κοσμον ειναι παρα σοι
Trans.kai nyn doxason me sy pater para seautō tē doxē ē eichon pro tou ton kosmon einai para soi

Algemeen

Zie ook: Hogepriesterlijk gebed
Johannes 1:1, Johannes 1:2, Johannes 10:30, Johannes 14:9

Aantekeningen

En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
νυν
nu
δοξασον
verheerlijk

-
με
Mij
συ
Gij
πατερ
Vader
παρα
Ik bij
σεαυτω
Uzelven
τη
-
δοξη
met de heerlijkheid
η
die
ειχον
had

-
προ
eer
του
-
τον
-
κοσμον
de wereld
ειναι
was

-
παρα
bij
σοι
-

En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!