Johannes 18:13

SVEn leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.
Steph και απηγαγον αυτον προς ανναν πρωτον ην γαρ πενθερος του καιαφα ος ην αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου
Trans.kai apēgagon auton pros annan prōton ēn gar pentheros tou kaiapha os ēn archiereus tou eniautou ekeinou

Algemeen

Zie ook: Annas, Hogepriester, Kajafas, Schoonvader
Mattheus 26:57, Markus 14:53, Lukas 3:2, Lukas 22:54

Aantekeningen

En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απηγαγον
leidden

-
αυτον
Hem
προς
tot
ανναν
Annas
πρωτον
eerst
ην
hij was

-
γαρ
want
πενθερος
de vrouws vader
του
-
καιαφα
van Kajafas
ος
welke
ην
was

-
αρχιερευς
hogepriester
του
-
ενιαυτου
jaars
εκεινου
deszelven

En leidden Hem henen, eerst tot Annas; want hij was de vrouws vader van Kajafas, welke deszelven jaars hogepriester was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!