Johannes 18:24

SV(Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)
Steph απεστειλεν αυτον ο αννας δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα
Trans.apesteilen auton o annas dedemenon pros kaiaphan ton archierea

Algemeen

Zie ook: Annas, Hogepriester, Kajafas
Mattheus 26:57, Markus 14:53, Lukas 22:54

Aantekeningen

(Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεστειλεν
gezonden

-
αυτον
had Hem
ο
-
αννας
(Annas dan
δεδεμενον
gebonden

-
προς
tot
καιαφαν
Kajafas
τον
-
αρχιερεα
den hogepriester

(Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.)

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!