Johannes 18:26

SVEen van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem?
Steph λεγει εις εκ των δουλων του αρχιερεως συγγενης ων ου απεκοψεν πετρος το ωτιον ουκ εγω σε ειδον εν τω κηπω μετ αυτου
Trans.legei eis ek tōn doulōn tou archiereōs syngenēs ōn ou apekopsen petros to ōtion ouk egō se eidon en tō kēpō met autou

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Petrus

Aantekeningen

Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
εις
Een
εκ
van
των
-
δουλων
de dienstknechten
του
-
αρχιερεως
des hogepriesters
συγγενης
die maagschap
ων
was

-
ου
van dengene
απεκοψεν
afgehouwen had

-
πετρος
dien Petrus
το
-
ωτιον
het oor
ουκ
niet
εγω
Heb ik
σε
-
ειδον
gezien

-
εν
in
τω
-
κηπω
den hof
μετ
met
αυτου
Hem

Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!