Johannes 18:30

SVZij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben.
Steph απεκριθησαν και ειπον αυτω ει μη ην ουτος κακοποιοσ ουκ αν σοι παρεδωκαμεν αυτον
Trans.apekrithēsan kai eipon autō ei mē ēn outos kakopoios̱ ouk an soi paredōkamen auton

Aantekeningen

Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθησαν
Zij antwoordden

-
και
en
ειπον
zeiden

-
αυτω
wij Hem
ει
Indien
μη
geen
ην
ware

-
ουτος
Deze
κακοποιος
kwaaddoener
ουκ
niet
αν
zo zouden
σοι
-
παρεδωκαμεν
overgeleverd hebben

-
αυτον
tot hem

Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!