Johannes 18:31

SVPilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.
Steph ειπεν ουν αυτοις ο πιλατος λαβετε αυτον υμεις και κατα τον νομον υμων κρινατε αυτον ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι ημιν ουκ εξεστιν αποκτειναι ουδενα
Trans.eipen oun autois o pilatos labete auton ymeis kai kata ton nomon ymōn krinate auton eipon oun autō oi ioudaioi ēmin ouk exestin apokteinai oudena

Algemeen

Zie ook: Pontius Pilatus

Aantekeningen

Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
αυτοις
tot hen
ο
-
πιλατος
Pilatus
λαβετε
Neemt

-
αυτον
Hem
υμεις
gij
και
en
κατα
naar
τον
-
νομον
wet
υμων
uw
κρινατε
oordeelt

-
αυτον
Hem
ειπον
zeiden

-
ουν
dan
αυτω
tot hem
οι
-
ιουδαιοι
De Joden
ημιν
ons
ουκ
niet
εξεστιν
geoorloofd

-
αποκτειναι
te doden

-
ουδενα
iemand

Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand te doden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!