Johannes 18:40

ABZij riepen opnieuw en zeiden: Niet Deze, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een rover.
SVZij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.
Steph εκραυγασαν ουν παλιν παντεσ λεγοντες μη τουτον αλλα τον βαραββαν ην δε ο βαραββας ληστης
Trans.ekraugasan oun palin pantes̱ legontes mē touton alla ton barabban ēn de o barabbas lēstēs

Algemeen

Zie ook: Bar-abbas, Struikrover
Mattheus 27:16, Markus 15:7, Lukas 23:19, Handelingen 3:14

Aantekeningen

Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εκραυγασαν
riepen

-
ουν
Zij dan
παλιν
wederom
παντες
allen
λεγοντες
zeggende

-
μη
Niet
τουτον
Dezen
αλλα
maar
τον
-
βαραββαν
Bar-abbas
ην
was

-
δε
En
ο
-
βαραββας
Bar-abbas
ληστης
een moordenaar

Zij dan riepen allen wederom, zeggende: Niet Dezen, maar Bar-abbas! En Bar-abbas was een moordenaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!