Johannes 18:9

SVOpdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.
Steph ινα πληρωθη ο λογος ον ειπεν οτι ους δεδωκας μοι ουκ απωλεσα εξ αυτων ουδενα
Trans.ina plērōthē o logos on eipen oti ous dedōkas moi ouk apōlesa ex autōn oudena

Algemeen

Zie ook: Johannes 6:39, Johannes 10:28, Johannes 17:12

Aantekeningen

Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ινα
Opdat
πληρωθη
vervuld zou worden

-
ο
-
λογος
het woord
ον
dat
ειπεν
Hij gezegd had

-
οτι
-
ους
die
δεδωκας
gegeven hebt

-
μοι
Gij Mij
ουκ
heb Ik
απωλεσα
verloren

-
εξ
Uit
αυτων
degenen
ουδενα
niemand

Opdat het woord vervuld zou worden, dat Hij gezegd had: Uit degenen, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!