Johannes 19:14

SVEn het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!
Steph ην δε παρασκευη του πασχα ωρα δε ωσει εκτη και λεγει τοις ιουδαιοις ιδε ο βασιλευς υμων
Trans.ēn de paraskeuē tou pascha ōra de ōsei ektē kai legei tois ioudaiois ide o basileus ymōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (dood), Pesach / Pascha

Aantekeningen

En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
het was

-
δε
En
παρασκευη
de voorbereiding
του
-
πασχα
van het pascha
ωρα
ure
δε
en
ωσει
omtrent
εκτη
de zesde
και
en
λεγει
hij zeide

-
τοις
-
ιουδαιοις
tot de Joden
ιδε
-

-
ο
-
βασιλευς
Koning
υμων
uw

En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!