Johannes 19:37

SVEn wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.
Steph και παλιν ετερα γραφη λεγει οψονται εις ον εξεκεντησαν
Trans.kai palin etera graphē legei opsontai eis on exekentēsan

Algemeen

Zie ook: Zacharia 12:10

Aantekeningen

En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παλιν
wederom
ετερα
een andere
γραφη
Schrift
λεγει
zegt

-
οψονται
Zij zullen zien

-
εις
in
ον
Welken
εξεκεντησαν
zij gestoken hebben

-

En wederom zegt een andere Schrift: Zij zullen zien, in Welken zij gestoken hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!