Johannes 1:13

SVWelke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Steph οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν
Trans.oi ouk ex aimatōn oude ek thelēmatos sarkos oude ek thelēmatos andros all ek theou egennēthēsan

Algemeen

Zie ook: Woord van God

Aantekeningen

Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
Welke
ουκ
niet
εξ
uit
αιματων
den bloede
ουδε
noch
εκ
uit
θεληματος
den wil
σαρκος
des vleses
ουδε
noch
εκ
uit
θεληματος
den wil
ανδρος
des mans
αλλ
maar
εκ
uit
θεου
God
εγεννηθησαν
geboren zijn

-

Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!