Johannes 1:14

SVEn het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Steph και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας
Trans.kai o logos sarx egeneto kai eskēnōsen en ēmin kai etheasametha tēn doxan autou doxan ōs monogenous para patros plērēs charitos kai alētheias

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene, Woord van God
Jesaja 7:14, Mattheus 1:16, Mattheus 17:2, Lukas 1:31, Lukas 2:7, Colossenzen 1:19, Colossenzen 2:9, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
λογος
het Woord
σαρξ
is vlees
εγενετο
geworden

-
και
en
εσκηνωσεν
gewoond

-
εν
heeft onder
ημιν
ons
και
(en
εθεασαμεθα
aanschouwd

-
την
-
δοξαν
heerlijkheid
αυτου
wij hebben Zijn
δοξαν
een heerlijkheid
ως
als
μονογενους
des Eniggeborenen
παρα
van
πατρος
den Vader
πληρης
vol
χαριτος
van genade
και
en
αληθειας
waarheid

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!