Johannes 1:32

SVEn Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.
Steph και εμαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον ωσει περιστεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον
Trans.kai emartyrēsen iōannēs legōn oti tetheamai to pneuma katabainon ōsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

Algemeen

Zie ook: Duif, Heilige Geest, Johannes (de Doper)
Mattheus 3:16, Markus 1:10, Lukas 3:22

Aantekeningen

En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εμαρτυρησεν
getuigde

-
ιωαννης
Johannes
λεγων
zeggende

-
οτι
-
τεθεαμαι
zien

-
το
-
πνευμα
Ik heb den Geest
καταβαινον
nederdalen

-
ωσει
gelijk
περιστεραν
een duif
εξ
uit
ουρανου
den hemel
και
en
εμεινεν
bleef

-
επ
op
αυτον
Hem

En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!