Johannes 1:39

SVWat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?
Steph λεγει αυτοις ερχεσθε και ιδετε ηλθον και ειδον που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημεραν εκεινην ωρα δε ην ως δεκατη
Trans.1:38b ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis

Aantekeningen

Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
(1:40) Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
ερχεσθε
Komt

-
και
en
ιδετε
ziet

-
ηλθον
Zij kwamen

-
και
en
ειδον
zagen

-
που
-
μενει
bleven

-
και
en
παρ
bij
αυτω
Hem
εμειναν
Hij woonde

-
την
-
ημεραν
dag
εκεινην
dien
ωρα
ure
ην
het was

-
ως
omtrent
δεκατη
de tiende

Wat zoekt gij? En zij zeiden tot Hem: Rabbi (hetwelk is te zeggen, overgezet zijnde, Meester) waar woont Gij?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!