Johannes 1:44

SVDes anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.
Steph ην δε ο φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της πολεως ανδρεου και πετρου
Trans.1:43 tē epaurion ēthelēsen o iēsous̱ exelthein eis tēn galilaian kai euriskei philippon kai legei autō akolouthei moi

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Galilea, Jezus Christus

Aantekeningen

Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
was

-
δε
nu
ο
-
φιλιππος
(1:45) Filippus
απο
van
βηθσαιδα
Bethsáïda
εκ
van
της
-
πολεως
uit de stad
ανδρεου
Andréas
και
en
πετρου
Petrus

Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!