Johannes 1:52

SVEn Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.
Trans.1:51 kai legei autō amēn amēn legō ymin ap arti opsesthe ton ouranon aneōgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton yion tou anthrōpou

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Engelen, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Genesis 28:12

Aantekeningen

En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.


En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!