Johannes 1:6

SVEr was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
Steph εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θεου ονομα αυτω ιωαννης
Trans.egeneto anthrōpos apestalmenos para theou onoma autō iōannēs

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper)
Maleachi 3:1, Mattheus 3:1, Markus 1:2, Markus 1:4, Lukas 3:3, Lukas 7:27, Johannes 1:33

Aantekeningen

Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
Er was

-
ανθρωπος
een mens
απεσταλμενος
gezonden

-
παρα
van
θεου
God
ονομα
naam
αυτω
wiens
ιωαννης
was Johannes

Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!