Johannes 20:21

SVJezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.
Steph ειπεν ουν αυτοις ο ιησουσ παλιν ειρηνη υμιν καθως απεσταλκεν με ο πατηρ καγω πεμπω υμας
Trans.eipen oun autois o iēsous̱ palin eirēnē ymin kathōs apestalken me o patēr kagō pempō ymas

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Vrede
Jesaja 61:1, Mattheus 28:19, Markus 16:15, Lukas 4:18, Johannes 17:18

Aantekeningen

Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
αυτοις
tot hen
ο
-
ιησους
Jezus
παλιν
wederom
ειρηνη
Vrede
υμιν
zij ulieden
καθως
gelijkerwijs
απεσταλκεν
gezonden heeft

-
με
Mij
ο
-
πατηρ
de Vader
καγω
Ik ook
πεμπω
zende

-
υμας
ulieden

Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!