Johannes 20:28

SVEn Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
Steph και απεκριθη ο θωμας και ειπεν αυτω ο κυριος μου και ο θεος μου
Trans.kai apekrithē o thōmas kai eipen autō o kyrios mou kai o theos mou

Algemeen

Zie ook: Aanbidden, Incarnatie, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Thomas

Aantekeningen

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
απεκριθη
antwoordde

-
θωμας
Thomas
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot Hem
ο
-
κυριος
Heere
μου
Mijn
και
en
ο
-
θεος
God
μου
mijn

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!