Johannes 2:17

SVEn Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
Steph εμνησθησαν δε οι μαθηται αυτου οτι γεγραμμενον εστιν ο ζηλος του οικου σου κατεφαγεν με
Trans.emnēsthēsan de oi mathētai autou oti gegrammenon estin o zēlos tou oikou sou katephagen me

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf)
Psalm 69:10

Aantekeningen

En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εμνησθησαν
werden indachtig

-
δε
En
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
οτι
dat
γεγραμμενον
er geschreven

-
εστιν
is

-
ο
-
ζηλος
De ijver
του
-
οικου
huis
σου
van Uw
καταφαγεται
verslonden

-
με
heeft mij

En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!