Johannes 2:19

SVJezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.
Steph απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον τουτον και εν τρισιν ημεραις εγερω αυτον
Trans.apekrithē o iēsous kai eipen autois lysate ton naon touton kai en trisin ēmerais egerō auton

Algemeen

Zie ook: Drie (getal), Jezus Christus
Mattheus 26:61, Mattheus 27:40, Markus 14:58, Markus 15:29

Aantekeningen

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
λυσατε
Breekt

-
τον
-
ναον
tempel
τουτον
dezen
και
en
εν
in
τρισιν
drie
ημεραις
dagen
εγερω
oprichten

-
αυτον
zal Ik denzelven

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!