Johannes 2:4

SVJezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u [te doen]? Mijn ure is nog niet gekomen.
Steph λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου
Trans.legei autē o iēsous ti emoi kai soi gynai oupō ēkei ē ōra mou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u [te doen]? Mijn ure is nog niet gekomen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτη
tot haar
ο
-
ιησους
Jezus
τι
wat
εμοι
heb Ik
και
met
σοι
-
γυναι
Vrouw
ουπω
is nog niet
ηκει
gekomen

-
η
-
ωρα
ure
μου
Mijn

Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u [te doen]? Mijn ure is nog niet gekomen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!