Johannes 2:9

SVAls nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar [de wijn] was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.
Steph ως δε εγευσατο ο αρχιτρικλινος το υδωρ οινον γεγενημενον και ουκ ηδει ποθεν εστιν οι δε διακονοι ηδεισαν οι ηντληκοτες το υδωρ φωνει τον νυμφιον ο αρχιτρικλινος
Trans.ōs de egeusato o architriklinos to ydōr oinon gegenēmenon kai ouk ēdei pothen estin oi de diakonoi ēdeisan oi ēntlēkotes to ydōr phōnei ton nymphion o architriklinos

Algemeen

Zie ook: Bruidegom, Water, Wijn / most

Aantekeningen

Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar [de wijn] was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Als
δε
nu
εγευσατο
geproefd had

-
ο
die
αρχιτρικλινος
de hofmeester
το
-
υδωρ
het water
οινον
dat wijn
γεγενημενον
geworden was

-
και
(en
ουκ
niet
ηδει
hij wist

-
ποθεν
van waar
εστιν
was

-
οι
-
δε
maar
διακονοι
de dienaren
ηδεισαν
wisten

-
οι
-
ηντληκοτες
geschept hadden

-
το
-
υδωρ
het water
φωνει
het), zo riep

-
τον
-
νυμφιον
den bruidegom
ο
-
αρχιτρικλινος
de hofmeester

Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar [de wijn] was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!