Johannes 4:10

SVJezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.
Steph απεκριθη ιησους και ειπεν αυτη ει ηδεις την δωρεαν του θεου και τις εστιν ο λεγων σοι δος μοι πιειν συ αν ητησας αυτον και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων
Trans.apekrithē iēsous kai eipen autē ei ēdeis tēn dōrean tou theou kai tis estin o legōn soi dos moi piein sy an ētēsas auton kai edōken an soi ydōr zōn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Levend water, Samaritaanse vrouw

Aantekeningen

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απεκριθη
antwoordde

-
ιησους
Jezus
και
en
ειπεν
zeide

-
αυτη
tot haar
ει
Indien
ηδεις
kendet

-
την
-
δωρεαν
gij de gave
του
-
θεου
Gods
και
en
τις
Wie
εστιν
Hij is

-
ο
-
λεγων
zegt

-
σοι
Die tot
δος
Geef

-
μοι
Mij
πιειν
te drinken

-
συ
gij
αν
Hij zoude
ητησας
hebben begeerd

-
αυτον
van Hem
και
en
εδωκεν
gegeven hebben

-
αν
zo zoudt
σοι
-
υδωρ
water
ζων
levend

-

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!