Johannes 4:12

SVZijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee?
Steph μη συ μειζων ει του πατρος ημων ιακωβ ος εδωκεν ημιν το φρεαρ και αυτος εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου
Trans.mē sy meizōn ei tou patros ēmōn iakōb os edōken ēmin to phrear kai autos ex autou epien kai oi yioi autou kai ta thremmata autou

Algemeen

Zie ook: Jakob, Samaritaanse vrouw, Sichar (bron)

Aantekeningen

Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
-
συ
Gij
μειζων
meerder
ει
Zijt

-
του
-
πατρος
vader
ημων
dan onze
ιακωβ
Jakob
ος
die
εδωκεν
gegeven heeft

-
ημιν
ons
το
-
φρεαρ
den put
και
en
αυτος
hijzelf
εξ
heeft daaruit
αυτου
zijn
επιεν
gedronken

-
και
en
οι
-
υιοι
kinderen
αυτου
-
και
en
τα
-
θρεμματα
vee
αυτου
zijn

Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!