Johannes 4:23

SVMaar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem [alzo] aanbidden.
Steph αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον
Trans.all erchetai ōra kai nyn estin ote oi alēthinoi proskynētai proskynēsousin tō patri en pneumati kai alētheia kai gar o patēr toioutous zētei tous proskynountas auton

Algemeen

Zie ook: Aanbidden

Aantekeningen

Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem [alzo] aanbidden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
ερχεται
komt

-
ωρα
de ure
και
en
νυν
nu
εστιν
is

-
οτε
wanneer
οι
-
αληθινοι
de ware
προσκυνηται
aanbidders
προσκυνησουσιν
aanbidden zullen

-
τω
-
πατρι
den Vader
εν
in
πνευματι
geest
και
en
αληθεια
waarheid
και
ook
γαρ
want
ο
-
πατηρ
de Vader
τοιουτους
dezulken
ζητει
zoekt

-
τους
-
προσκυνουντας
aanbidden

-
αυτον
die Hem

Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem [alzo] aanbidden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!