Johannes 4:27

ABEn vervolgens kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat Hij in gesprek was met [een] vrouw.Toch zei niemand: Wat vraagt U, of: Wat bespreekt U met haar?
SVEn daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?
Steph και επι τουτω ηλθον οι μαθηται αυτου και εθαυμασαν οτι μετα γυναικος ελαλει ουδεις μεντοι ειπεν τι ζητεις η τι λαλεις μετ αυτης
Trans.kai epi toutō ēlthon oi mathētai autou kai ethaumasan oti meta gynaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zēteis ē ti laleis met autēs

Algemeen

Zie ook: Samaritaanse vrouw

Aantekeningen

En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επι
daarop
τουτω
-
ηλθον
kwamen

-
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
και
en
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
οτι
dat
μετα
met
γυναικος
een vrouw
ελαλει
sprak

-
ουδεις
niemand
μεντοι
Nochtans
ειπεν
zeide

-
τι
Wat
ζητεις
vraagt Gij

-
η
of
τι
Wat
λαλεις
spreekt Gij

-
μετ
Hij met
αυτης
haar

En daarop kwamen Zijn discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: Wat vraagt Gij, of: Wat spreekt Gij met haar?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!