Johannes 4:29

SVKomt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?
Steph δευτε ιδετε ανθρωπον ος ειπεν μοι παντα οσα εποιησα μητι ουτος εστιν ο χριστος
Trans.deute idete anthrōpon os eipen moi panta osa epoiēsa mēti outos estin o christos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Samaritaanse vrouw

Aantekeningen

Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δευτε
Komt

-
ιδετε
ziet

-
ανθρωπον
een Mens
ος
Die
ειπεν
gezegd heeft

-
μοι
mij
παντα
alles
οσα
wat
εποιησα
ik gedaan heb

-
μητι
niet
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
χριστος
de Christus

Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!