Johannes 4:3

SVZo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.
Steph αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν
Trans.aphēken tēn ioudaian kai apēlthen palin eis tēn galilaian

Algemeen

Zie ook: Galilea, Judea

Aantekeningen

Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αφηκεν
Zo verliet Hij

-
την
-
ιουδαιαν
Judéa
και
en
απηλθεν
ging

-
εις
naar
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa

Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.

________

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!