Johannes 4:31

SVEn ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.
Steph εν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββι φαγε
Trans.en de tō metaxy ērōtōn auton oi mathētai legontes rabbi phage

Algemeen

Zie ook: Rabbi, Rabbijn

Aantekeningen

En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
ondertussen
δε
En
τω
-
μεταξυ
-
ηρωτων
baden

-
αυτον
Hem
οι
-
μαθηται
de discipelen
λεγοντες
zeggende

-
ραββι
Rabbi
φαγε
eet

-

En ondertussen baden Hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!