Johannes 4:45

SVAls Hij dan in Galilea kwam, ontvingen Hem de Galileers, gezien hebbende al de dingen, die Hij te Jeruzalem op het feest gedaan had; want ook zij waren tot het feest gegaan.
Steph οτε ουν ηλθεν εις την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτες α εποιησεν εν ιεροσολυμοις εν τη εορτη και αυτοι γαρ ηλθον εις την εορτην
Trans.ote oun ēlthen eis tēn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eōrakotes a epoiēsen en ierosolymois en tē eortē kai autoi gar ēlthon eis tēn eortēn

Algemeen

Zie ook: Galilea, Jeruzalem

Aantekeningen

Als Hij dan in Galilea kwam, ontvingen Hem de Galileers, gezien hebbende al de dingen, die Hij te Jeruzalem op het feest gedaan had; want ook zij waren tot het feest gegaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτε
Als
ουν
Hij dan
ηλθεν
kwam

-
εις
in
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa
εδεξαντο
ontvingen

-
αυτον
Hem
οι
-
γαλιλαιοι
de Galiléërs
παντα
al de dingen
εωρακοτες
gezien hebbende

-
α
die
εποιησεν
gedaan had

-
εν
Hij te
ιεροσολυμοις
Jeruzalem
εν
op
τη
-
εορτη
het feest
και
ook
αυτοι
zij
γαρ
want
ηλθον
gegaan

-
εις
waren tot
την
-
εορτην
het feest

Als Hij dan in Galilea kwam, ontvingen Hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen, die Hij te Jeruzalem op het feest gedaan had; want ook zij waren tot het feest gegaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!