Johannes 4:48

SVJezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven.
Steph ειπεν ουν ο ιησους προς αυτον εαν μη σημεια και τερατα ιδητε ου μη πιστευσητε
Trans.eipen oun o iēsous pros auton ean mē sēmeia kai terata idēte ou mē pisteusēte

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
1 Corinthiers 1:22

Aantekeningen

Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
ο
-
ιησους
Jezus
προς
tot
αυτον
hem
εαν
-
μη
-
σημεια
dat gijlieden tekenen
και
en
τερατα
wonderen
ιδητε
ziet

-
ου
-
μη
-
πιστευσητε
geloven

-

Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!