Johannes 4:50

SVJezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen.
Steph λεγει αυτω ο ιησους πορευου ο υιος σου ζη και επιστευσεν ο ανθρωπος τω λογω ω ειπεν αυτω ιησους και επορευετο
Trans.legei autō o iēsous poreuou o yios sou zē kai episteusen o anthrōpos tō logō ō eipen autō iēsous kai eporeueto

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
πορευου
Ga heen

-
ο
-
υιος
zoon
σου
uw
ζη
leeft

-
και
En
επιστευσεν
geloofde

-
ο
-
ανθρωπος
de mens
τω
-
λογω
het woord
ω
dat
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ο
-
ιησους
Jezus
και
en
επορευετο
ging heen

-

Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!