Johannes 5:16

SVEn daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.
Steph και δια τουτο εδιωκον τον ιησουν οι ιουδαιοι και εζητουν αυτον αποκτειναι οτι ταυτα εποιει εν σαββατω
Trans.kai dia touto ediōkon ton iēsoun oi ioudaioi kai ezētoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Sabbat

Aantekeningen

En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δια
daarom
τουτο
-
εδιωκον
vervolgden

-
τον
-
ιησουν
Jezus
οι
-
ιουδαιοι
de Joden
και
en
εζητουν
zochten

-
αυτον
Hem
αποκτειναι
te doden

-
οτι
omdat
ταυτα
Hij deze dingen
εποιει
deed

-
εν
op
σαββατω
den sabbat

En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!