Johannes 6:15

SVJezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.
Steph ιησους ουν γνους οτι μελλουσιν ερχεσθαι και αρπαζειν αυτον ινα ποιησωσιν αυτον βασιλεα ανεχωρησεν παλιν εις το ορος αυτος μονος
Trans.iēsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiēsōsin auton basilea anechōrēsen palin eis to oros autos monos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιησους
Jezus
ουν
dan
γνους
wetende

-
οτι
dat
μελλουσιν
zij zouden

-
ερχεσθαι
komen

-
και
en
αρπαζειν
met geweld nemen

-
αυτον
zij Hem
ινα
opdat
ποιησωσιν
maakten

-
αυτον
Hem
βασιλεα
Koning
ανεχωρησεν
ontweek

-
εις
op
το
-
ορος
den berg
αυτος
Hij Zelf
μονος
alleen

Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!