Johannes 6:30

SVZij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?
Steph ειπον ουν αυτω τι ουν ποιεις συ σημειον ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν σοι τι εργαζη
Trans.eipon oun autō ti oun poieis sy sēmeion ina idōmen kai pisteusōmen soi ti ergazē

Algemeen

Zie ook: Mattheus 12:38, Mattheus 16:1, Markus 8:11, Lukas 11:29, 1 Corinthiers 1:22

Aantekeningen

Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπον
Zij zeiden

-
ουν
dan
αυτω
tot Hem
τι
Wat
ουν
dan
ποιεις
doet

-
συ
Gij
σημειον
teken
ινα
opdat
ιδωμεν
wij het mogen zien

-
και
en
πιστευσωμεν
geloven

-
σοι
-
τι
Wat
εργαζη
werkt Gij

-

Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!